JM POLAND

dane i statut

lll

Jeunesses Musicales to największa międzynarodowa sieć organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju młodzieży poprzez muzykę. Od 1945  umożliwiamy młodym ludziom kształtowanie charakterów, podróżowanie, naukę i pracę nad swoim muzycznym warsztatem na całym świecie.

 Nasze cele statutowe to:

  • Zwiększanie społecznej dostępności kultury, z naciskiem na obecność muzyki wśród ludzi młodych, studentów oraz osób wykluczonych społecznie
  • Rozwój umiejętności zawodowych młodzieży muzycznej
  • Wyposażenie muzyków w kompetencje niezbędne do działania w branży kulturalnej w środowisku międzynarodowym
  • Ożywienie przestrzeni miejskiej w duchu działań kulturalnych
  • Wzrost roli kultury muzycznej jako czynnika rozwoju kapitału społecznego i gospodarczego Polski
  • Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy międzynarodowej

ściągnij nasz statut: JMP statut

Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland

ul. Mahatmy Gandhiego 27 lok. 48, 02-645 Warszawa

KRS: 0000416963
NIP: 1132857749
REGON: 146102428

Nr konta Stowarzyszenia BOŚ BANK:

54 1540 1157 2034 9102 7535 0001

Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland jest częścią sieci Jeunesses Musicales International. Więcej informacji: www.jmi.net